Bertil Maler (1910-1980)

Bertil Maler (1910-1980) era profesor de español en la Stockholms Borgarskola en 1937. En 1946 firma como «lektor i spanska vid Stockholms Handelshögskola».

En la década de los 60, con la reconversión de la Escuela Superior de Estocolmo en Universidad, la anterior cátedra de lenguas románicas -ocupada por Tilander- se separa en sus diferentes ramas, creándose así la primera -y única- cátedra de lenguas iberorrománicas que ocupa Maler (1964-1975).

Bibliografía

1937. Övningar i spansk formlära («Ejercicios de morfología española». Bonnier, 1937)
1945. España y los españoles. Ett texturval. Ernesto Dethorey och Bertil Maler. A.V. Carlsons Bokförlags-Aktiebolag. 1945. 273 pages.
1946. Spanska i radio. Nybörjarkurs. Lektor Bertil Maler. Radiotjänst, Seelig, 1946.

Till senor Ernesto dethorey, lärare i spanska spraket vid Stockholms Borgarskola, star utgivaren i stor tacksamhetsskuld för hans älskavärda tillmötesgående att ha velat genomläsa och korrigera materialet, varigenom detta kunnat få en fullt korrekt och idiomatisk form. Stockholm i januari 1946. 1

1947. Till spanska : texter för översättning med anvisningar och nyckel – 1947
1962. Spanska stilar, 1 : för universitets- och självstudier / med översättning, utgivna och kommenterade av Bertil Maler 1962
1977. Ett gammalt spanskt skådespel om drottning Kristina och Karl X Gustav: Francisco Bances Candamo: Kärlekens belöning (Quién es quien premia al amor?) 1977
Elstatkopior ur handskrifter i spanska bibliotek

  1. Al Sr. Ernesto Dethorey, profesor de lengua española en Stockholms Borgarskola, el editor tiene una gran deuda de gratitud por su amable cortesía de haber querido leer y corregir el material, por lo que este pudo obtener una forma completamente correcta e idiomática. Estocolmo en enero de 1946.