Max Gorosch y Lär Er spanska (1950-1951), pioneros en la enseñanza del español en Suecia

Discos de gramófono escuchar aqui.

Lär Er spanska. Spansk språkkurs i radio 1950-1951, av Max Gorosch. Spansk medarbetare: Enrique Wretman y Vellvé. Teckningar av Fritz Ridderstolpe och Thorvald Gahlin. Radiotjänst. Trykt hos Klara Civiltryckeri AB. Los cinco discos de gramófono se ponen a la venta el 14 de marzo de 1959.

Emisión: Domingos, 8.45-9.10. 32 lecciones de 25 minutos (24.09.1950 – 27.05.1951) 1

Förord
Denna bok är avsedd att ligga till grund för en nybörjarkurs i spanska i radio hösten 1950 och våren 1951. Vid utarbetandet av denna kurs har författaren försökt att avpassa texternas innehåll för en vuxen lyssnarkrets. För att redan från början göra lyssarna förtrogna med vardagsmässigt talspråk har han i stor utsträckning lätit texterna få formen av dialoger. Författaren har försökt hålla sig inom gränserna för det centrala ördförrådet. I den första avdelningen av kursen förekommer nästan uteslutande sådana ord, som finns upptagna i hans «Centrala ordförrådet i spanskan». I den andra avdelningen, som är utformad som en resa till Spanien, har styckenas natur gjort det nödvändigt att avända en del ord som är nyttiga för en turist att känna till, trots att de egentligen är mindre centrala. Av grammatiken har medtagits endast det viktigaste av formläran och syntasxen.

För att bereda kursdeltagarna möjlighet att öva in det spanska uttalet utöver den övning som ges i radiolektionerna, har Radiotjänst låtit tala in samtliga texstycken i denna nybörjakurs på grammofonskivor. Dessa kan köpas i varje grammofonaffär till ett pris av 52 kr. (inclusive förvaringspärm).

Rösterna som vi hör på grammofonskivarna tillhör Irma Blom, Leonor Iñiguez, Maria Teresa Sjöholm (1918-2016), Ernesto Cereceda 2, Fernando Nordbeck 3 och Carlos Sánchez Pachón.

3 hombres. 1 con acento catalán
3 mujeres. Irma (acento sueco), Leonor y María Teresa (madre de Marcelino luego)

Max Gorosch y la enseñanza del español
Sólo 10 años. Probablemente la guerra. El club Se habla español.

Max Gorosch y el gramófono
El club del gramófono. La deriva después del español.

Forma de uso
Denna grammofonkurs har utarbetats som ett komplement till radiokursen LÄR ER SPANSKA hösten 1950 och våren 1951, men den kan givetvis också användas som spansk nybörjakurs helt oboeroende av radioundersvisningen.

Bórja
alltid arbetet med att lyssna igenom ett textstycke på skivan ett par gånger. Tag inte mer än ett stycke åt gången och följ noga med boken. Mumla helst med svagt så snart ni börjar fa nagot grepp om uttalet. Liksom man lär sig en melodi fortare om man gnolar med, lär man sig det främmande uttalet fortare genom att följa med i texten med svaga talrörelser.

Läsa texten själv
kan ni knappast ännu efter några genomgångar. Gör i alla fall ett försök, men bli inte nedslagen av att ni är osäker pa sa manga detaljer, utan markera allt som ni är oviss om uttalet av, och koncentrera vid nära uppspelning uppmärksamheten på dessa detaljer.

Föstår Ni
i detalj innehållet i texten? Kontrollera för säkerhets skull detta innan ni går vidare, och sla i ordlistan upp betydelsen av obekanta ord.

Den egentliga inlärningen
av texten börjar nu som först. Spela upp stycket mening för mening och säg efter. Försök att härma de infödda uppläsarna på skivan sa nära ni kan. Det gäller att efterapa inte bara de enskilsda ljden utan också tomfallet. Kanske tycker ni att visa tonfall ibland later löjliga eller tillgjorda. De gör de inte för en spanjor. Försök därför att övervinna sådana känslomässiga invändningar och härma spanjorerna så exakt som möjligt.

Upprepa
denna övning ett par gånger, men sluta sa anart ni känner er trött och märker att koncentrationen brister. Under sadana föhallanden har ni mindre utbyte av det nedlagda arbetet. Manga anser det föderlaktigt om man kan…. sig till att go upp en halvtimme tidigare pa mornarna och ta en me… arbetet börjar. Utvioldad av nattens sömn absorberat man lättare det … spraket.

Studera tillsammans
me nagon, sa nar ni sannolikt bättre resultat. Det är lättare att jämföra någon annäs uttal men de inföddas än att h¨ra hur man själv läser i jämforelse med skivorna. Är ni ett par stycken, kan ni alltså hjälpa varandra med att korrigera uttalet.

Att lyssna utan bok
blir nästa stadium. Förvissa er om att ni uppfattar hela texten utan förlaga, och spela upp den mening för mening och säg efter utan att se i boken. I det fall då texterna består av frågor och svar, spela fragan, lyft upp nalen och försök att besvara frågan själv innan ni går vidare. För att kontrollera att ni förstår texten utan att läsa i boken, sätt ner nalen på mafa pa nagra olika ställen pa skivan, spela en mening eller två och översätt till svenska.

Diktamensövningar
är en mer avancerad form av övningar som man lämpligen spar till sist. Skriv ner texten efter skivans diktamen. Spela några ord eller en sats at gangen och skriv ner vad ni hör för att sedan kollationera stavningen med textboken.

Helst varje dag
bör ni ägna en stund at språkstudierna. En kvart varje dag ger bättre resultat än ett par timmar en gång i veckan. Spela styckerna om och om igen tills ni kan texten utantill och med rätt uttal och tonfall. Läs i anslutning till varje texstycke de grammatikasnitt som hänvisas till i grammatikanvisningarna på sid. 198 i boken.


  1. curso largo desde septiembre a mayo. Importante curso. Muchas sesiones son repeticiones.
    24.09.1950 - 17.50-17.55 / 26.10.1950 / 1.10.1950 / 3.10.1950 - 17.50-17.55 / 8.10.1950 repetición 10.10.1950 etc. / 15.10.1950 / 22.10.1950 / 29.10.1950 / 5.11.1950 / 12.11.1950 / 19.11.1950 / 26.11.1950 / 3.12.1950 / 10.12.1950 / 17.12.1950
    14.01.1951 / 21.01.1951 / 28.01.1951 / 4.02.1951 / 11.02.1951 / 18.02.1951 / 25.02.1951 / 4.03.1951 / 11.03.1951 / 18.03.1951
  2. Spansk handelskorrespondens / av Max Gorosch, Nils Stedt, Ernesto F. Cereceda. Stockholm: Almqvist. & Wiksell, 1953 Svenska 126 s.
  3. Fue vicecónsul honorario en Estocolmo, pero dimitió en marzo de 1931 a causa de sus enfrentamientos con Carlos Oroz. Tuvo familia en el Penedés durante la Guerra Civil